Rouwvervoer

Onze jarenlange ervaring en kennis bij het aanpassen van een auto naar een bruikbare bedrijfswagen hebben wij ook vertaald naar het ombouwen van auto's voor overbrenging. Dankzij een zeer goed concept, zijn wij in staat om op korte termijn een complete en gebruiksvriendelijke auto in te richten. Ons concept is geschikt voor alle merken en kan worden toegepast bij zowel nieuwe als gebruikte bestelwagens. Er worden hoge eisen gesteld aan de uitstraling van een auto en daarbij ook uw specifieke wensen. 

Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor diverse accessoires. U kunt hierbij denken aan het plaatsen van kransdragers, bloemenrekken, rouwvlaggen, waaierpanelen, ventilatie en verlichting. 

EEN AANTAL FOTO'S VAN DE MOGELIJKHEDEN:

Disclaimer Profiglass.nl

 

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Profi Glass BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Profi Glass BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Profi Glass BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Profi Glass BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Profi Glass BV geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

$(document).ready(function () { $("#notify_tab_btn").on("click", function() { $(this).attr("disabled", "disabled"); doWork(); //this method contains your logic }); }); function doWork() { alert("Bericht wordt verstuurd"); //actually this function will do something and when processing is done the button is enabled by removing the 'disabled' attribute //I use setTimeout so you can see the button can only be clicked once, and can't be clicked again while work is being done setTimeout('$("#btn").removeAttr("disabled")', 1500); }