RDW keuringen

Daar we een door de RDW erkend, en voor verschillende constructiewijzigingen gecertificeerd bedrijf zijn, wordt nog eens extra onderstreept dat betrouwbaarheid en veiligheid bij ons hoog in het vaandel staan. Hiermee wordt tevens een snelle doorstroming gegarandeerd en wordt de totale ombouwcyclus aanzienlijk verkort. Ook de complete administratieve afhandeling rond de keuring wordt door ons verzorgd, zodat u hiernaar geen omkijken heeft. Neem voor de tarieven van de verschillende keuringen contact met ons op.

Voor de verschillende keuringen zijn bepaalde documenten nodig, voor informatie hierover kunt u onze verkoopafdeling raadplegen.

Disclaimer Profiglass.nl

 

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Profi Glass BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Profi Glass BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Profi Glass BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Profi Glass BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Profi Glass BV geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.