Over Profi Glass

Organisatie

Profi Glass is gegroeid tot één van de grotere aanbieders in Nederland op de markt van bedrijfswagenmodificaties en inrichtingen. Door onze transportservice hebben we een uitstekende landelijke dekking, zodat wij u optimaal van dienst kunnen zijn.


Dienstverlener en pakket supplieer

Profi Glass biedt een totaaloplossing op het gebied van aanpassing, ombouw en inrichting van lichte bedrijfsvoertuigen als dienstverlener en als onderdelen supplieer. Wij staan al jaren bekend als de meest "multibrand" leverancier / ombouwer in de bedrijfswagenmarkt.

Klant staat altijd centraal

De klant staat altijd centraal bij Profi Glass. De organisatie heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een dienstverlener die de zorgen van de klant over het inrichten van bedrijfswagens uit handen neemt.
De unieke one-stop shoppingformule is een begrip geworden waarin zowel het operationeel / technische en het logistieke deel zijn samengevoegd tot een totaal concept.

Missie

Profi Glass wil een flexibele, innovatieve en maatschappelijk verantwoorde dienstverlener / leverancier zijn op het gebied van inrichting/aanpassing/modificatie van bedrijfswagens met als doel het bewerkstelligen van langdurige klantrelaties.


Klantgericht

In overleg met de klant zoekt Profi Glass altijd naar de meest optimale invulling van de mobiele inrichtingsbehoefte. Kostenbesparend en oplossingsgericht denken hebben geleid tot betrouwbare oplossingen en een gevestigde reputatie op het gebied van dubbele cabines, laadruimtebetimmeringen en inrichtingen.


Profi Glass historie

Profi Glass is opgericht in 1997 en heeft een explosieve groei doorgemaakt in de markt van modificatie en inrichting van lichte bedrijfsvoertuigen. Disclaimer Profiglass.nl

 

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Profi Glass BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Profi Glass BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Profi Glass BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Profi Glass BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Profi Glass BV geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.